Rendszerintegráció

A forgalmazott megoldások ügyfél környezetben történő megvalósítása, működő rendszerek közé való integrálása – rendszerintegrátor cégként – a Valkyr fő profilját képezi. A feladat elvégzése az ügyfél igényeinek mentén történik, összehangolva a gyártók és a piac legjobb gyakorlataival.

A megvalósítást végző szakmai csapat mind célirányos, mind átfogó rendszerismerete és naprakészsége minden esetben biztosított, a gyártók által támasztott követelmények teljesítése pedig megköveteli a vonatkozó specifikus vizsgák meglétét is. A szakmai csapattagok képzésének hangsúlyos eleme a házon belüli, „bootcamp” típusú felkészítés, melynek során – az alapvető rendszerismereteken felül – aktuális tudásszintjükhöz hangolva elsajátítják az integrációs feladatok megoldásának sajátságos, adott esetben ügyfélspecifikus elemeit is.

Ahogy a Valkyr portfóliójának kialakításakor fontos volt a heterogén környezetekben is jól integrálható rendszerek kiválasztása, úgy a megoldások megvalósítása során – természetesen már a tervezési szakasztól kezdődően – kiemelt figyelem hárul a meglevő rendszerkörnyezet megszokott működésének fenntartására, beleértve az érintett infrastruktúra felhasználói számára a zavartalan munkavégzés biztosítását is.

Minden rendszerintegrációs feladat végeztével a kész környezet oly módon került átadásra a megrendelő részére, hogy annak hosszútávú fenntartása technológiai és szakmai szempontból megalapozott legyen.

Üzemeltetés támogatás

Sok és erős tévhit él mai napig a köztudatban arról, hogy a „dobozos terméket” csak telepítik, az pedig onnantól „nem kér enni”, az idők végezetéig működik magától, ugyanazt a szolgáltatást, ugyanolyan szinten biztosítva, mint a telepítéskor. Ez magára a rendszerre nézve még akár igaz is lehet. Ezzel szemben egy komplex, vállalati informatikai infrastruktúrában elkerülhetetlen, hogy a rendszert körülvevő környezet változzon, nem csak informatikai értelemben: Más üzleti elvárások, új szerver architektúra, hálózati átalakítás, verziófrissítések, sérülékenységek, elévülés, stb, a lista hosszan folytatható. Ezeket a változásokat az üzemeltetés dolga lekövetni, mely feladat nem csak egy rendszerre, hanem – értelemszerűen – a teljes, vállalati infrastruktúrára vonatkozik.

Az üzemeltetés támogatási szolgáltatás elsődleges célja, hogy:

  • a napi üzemeltetést segítse,
  • segítse a biztonságos rendszer-karbantartási teendők megtörténtét
  • aktív, szakértői részvételt biztosítson az esetleges hibaelhárítási munkákban
  • proaktívan elősegítse a gyártói ajánlások alkalmazását, illetve az azoknak való megfelelést.

Szolgáltatási szintek tekintetében az ügyfélköri sajátosságok miatt legtöbbször egyedi konstrukciók kerülnek meghatározásra, melyeket természetesen az érintett rendszerek jellege is nagyban befolyásol.

A képviselt gyártók rendszereinek tekintetében üzemeltetés támogatási szolgáltatás nem a Valkyr által megvalósított rendszerek esetében is igénybe vehető.

Az üzemeltetés támogatás a gyártói, hivatalos támogatási és követési szolgáltatásokat egészíti ki a magyar nyelvű szolgáltatással, és az évek során felgyülemlett, helyi tudásbázis felhasználásával.

Oktatás

Egy rendszerintegrációval foglalkozó cég számára a fő profilhoz kapcsolódó képességek megfelelő szinten tartásához elengedhetetlen az ehhez szükséges tudásszint megléte. A Valkyr esetében sincsen ez másként: minden gyártói partnerünk, minden megoldását kellő szinten ismeri a szakmai csapat ahhoz, hogy magabiztosan végezzék napi munkájukat az ügyfelek rendszerkörnyezeteiben.

Ennek a tudásnak a stabil rendszerüzemeltetéshez szükséges része minden rendszerintegrációs munka végeztével átadásra kerül a helyi üzemeltetők részére.

Amennyiben ennél bővebb, vagy specifikusabb oktatásra van szükség, annak megszervezésére szintén van lehetőség. Az oktatások alapértelmezés szerint magyar nyelven, saját tudásanyag átadásával kerülnek megtartásra. (A hivatalos gyártói oktatásokat a szolgáltatás nem helyettesíti, attól igény szerint, rugalmasan, bármilyen irányban eltérhet.)

Konzultáció

Egy-egy témakör, vagy megoldás kapcsán eseti igények is felmerülnek, melyek méretükben messze elmaradnak egy rendszerintegráció kihívásaitól, és nem igénylik a folyamatos rendelkezésre állással biztosított támogatási szolgáltatások meglétét sem, esetleg mindkét kategóriából kilógnak valamilyen okból. Ezek a feladatok gyűjtő néven „konzultáció” kategóriába sorolódnak, elvégzésük minden esetben egyedi, előzetes egyeztetés után történik, legyen szó pl. klasszikus konzultációs, vagy szakértői tevékenységről, rendszerkonfigurációs-, dokumentációs munkáról, vagy akár rendszer átvizsgálásról és véleményezésről.